Vikten av att lyssna på sitt barn och skapa trygghet

”Den avgörande frågan för barnets utveckling är om modern och fadern är förmögna att anpassa sig till barnets behov eller om det blir barnet som tvingas anpassa sig till föräldrarna. Om föräldrarna har den trygghet i sig själva som krävs för att möta barnets behov, kommer barnet sällan möta den skrämmande ångesten som drabbar ett barn som är utelämnat åt sig självt. Det kan då vila i sin egen kropp, även i mötet med omvärlden. Barnet gråter till exempel även om det nyss fått mat. Om föräldrarna tar upp det och försöker hitta orsaken – kanske det har luft i magen eller bara vill tas upp – ger detta barnet en känsla av att det kan uttrycka vad det vill och få svar.

Vid andra tillfällen kanske barnet får visa ilska eller andra starka känslor. Om föräldrarna även tål detta utan att avvisa barnet eller ge det en känsla av att det kan krossa föräldrarna, kommer barnet också här att få en bra självkänsla. Det får lov att skapa ett sant jag, dvs ett jag som bygger på egna behov och känslor.

En viss anpassning kommer naturligtvis också att ske. Successivt måste föräldrarna frustrera barnets behov. Men om det kan ske efter hand som barnet är moget för detta behöver det inte ta avstånd från sig självt för att tåla frustrationen. Att förändra sig och möta nya krav är inte särskilt hotande, om man inte bär på alltför mycket ångest. Ändå bör man lägga märke till att hotet om att bli uppslukad av ångest kan sägas vara utgångspunkten för barnets singnaler om att bli omhändertaget. /…/

Ju mer föräldrarna distanserar sig från barnets behov och känslor, desto mer måste barnet distansera sig från sig självt. Det måste rikta sin uppmärksamhet mot vad modern och fadern vill för att det ska bli omhändertaget. Om barnet exempelvis skriker av raseri och föräldrarna inte tål ilska, måste barnet tränga bort sin ilska. Barnet förstår successivt att om det ska bli omhändertaget av sin mor och far måste det vara medgörligt och överge delar av sig självt. Det måste utveckla ett falskt jag som bygger på hur modern och fadern vill ha barnet. Utvecklingen av det falska jaget blir därför det pris som barnet betalar för att undvika ångesten för att gå under. /…/ Barnet måste förneka delar av sitt eget inre, vilket skapar en form av otrygghet.”

Ur ”Spädbarnets utveckling” redaktör Philip Hwang, kapitel skrivet av Astri Lindberg, s. 42-44, 1999.

Jag har läst på flertalet ställen att barn som blivit otrygga i spädbarnstiden, inte knutit an tillräckligt till sina föräldrar och behövt kämpa för att få sina grundläggande behov av närhet, mat och trygghet får problem som visar sig i tonåren och vuxen ålder. Anorexia, depression, social fobi, ångestsyndrom och problem med relationer med mera är alla möjliga problem som kan ha rötter i spädbarns/småbarnstiden. Vissa människor stänger ute sina känslor, vägrar prata när de är ledsna/arga och har svårt för att visa tillgivenhet och det är inte svårt att förstå varför dessa slags problem uppstår när man läser ur boken ovan.

Jag tycker att det är synd att så många föräldrar främst tänker på sig själva framför sina barn. I skräck för att behöva ha barn sovandes i samma säng som föräldrarna i 2-4 år tvingar de nyfödda barn att lära sig att sova i spjälsängen redan från början. Barn lämnas att skrika en liten stund innan de plockas upp. Föräldrarna vågar inte bära på barnen för mycket. Barnen får ju inte bli för bortskämda! Men för vems bästa är det egentligen?

Min och många andras åsikt är att bebisar inte kan bli bortskämda och att effekten av att man s.k. ”skämmer bort” barnen med närhet och uppmärksamhet blir att de blir trygga och vågar söka sig bort i lagom tid, dvs. när de är mogna, istället för att bli bortskuffade av skräckslagna föräldrar som tror att barnen aldrig ska släppa taget.

One Response to Vikten av att lyssna på sitt barn och skapa trygghet

  1. […] Här kommer en länk till själva andemeningen i detta inlägg. Det är citat ur en psykologibok och handlar om vikten av att lyssna på sin bebis. Läs! https://hippiemamman.wordpress.com/2008/03/17/vikten-av-att-lyssna-pa-sitt-barn-och-skapa-trygghet/ […]

    Gilla

%d bloggare gillar detta: