Förtäta staden!

Jag har länge känt mig ensam i mina tankar kring att vi måste förtäta staden och bygga annorlunda. Med staden menar jag Göteborg. Läste för ett tag sedan om Yimby och idag kom jag på att jag ju måste besöka deras webbplats. Där finns mängder med intressanta idéer och förslag till hur vi kan utveckla Göteborg (finns även en Stockholmfalang). Jag har hört att det inte finns någon stadsarktitekt i Göteborg och det låter ju helt absurt. Ibland undrar man lite över hur stadsplanerarna tänker… Men i vilket fall. Istället för att klaga så kan man ju göra något. Kanske dags att börja sprida informationen?  Så jag börjar här! 🙂 Här kommer saxat från Yimby Göteborg:

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!

(http://gbg.yimby.se/)

Jag är även av den åsikten att vi måste bygga fler stora städer i Sverige. Förtäta t ex Örebro, Luleå, Kalmar, Östersund, Lund, Umeå osv. tills vi har flera städer av Göteborgs storlek. Då kan vi sprida ut arbeten, människor och affärsverksamhet på större ytor och slipper centrera all verksamhet till bara två (tre? en?) ort.  Tänk Storbrittannien. Tänk London/Oxford/Manchester/Liverpool/Birmingham. Tänk Tyskland: Berlin/Bonn/Munchen/Frankfurt/Köln/Hamburg.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: