Frivillig enkelhet

Tidsforskaren Jörgen Larsson som introducerade mig för downshifting via en föreläsning för några år sedan har startat en ny blogg om frivillig enkelhet (voluntary simplicity).

Jag saxar in en introduktionstext till frivillig enkelhet här:

Frivillig Enkelhet är en översättning av det amerikanska livsstilsbegreppet ”Voluntary Simplicity”. Kärnan är materiell enkelhet – en tillvaro som innebär att ens mentala energi och tid inte domineras av köpsug, shoppande och materialförvaltning. I vårt konsumtionssamhälle är det lätt att hamna i en situation då våra tankar och samtal handlar om vad vi vill köpa och att vårt vanemässiga köpande leder till att vi lägger massor med tid på materialförvaltning, det vill säga att lagra, flytta runt och underhålla allt vi äger.

Lägre konsumtionsnivå innebär inte bara en lägre miljöbelastning utan det ger också en ökad frihetsgrad genom att det materiella i livet inte längre blir lika dominerande. Dessutom innebär materiell enkelhet ofta en lägre utgiftsnivå och det i sig skapar en frihet som grovt sett kan användas på tre olika vis:

Skaffa makt – Ett första sätt är att använda överskottet till sådant som man vill förändra i samhället, till exempel att köpa solceller för att påverka energisystemet, att köpa fair trade kläder för att skapa drägliga livsvillkor för fabriksarbetarna eller att skänka pengar till utvecklingsprojekt i syd. Pengar innebär makt – genom att leva enkelt och använda pengarna på ett genomtänkt sätt kan man öka sin makt.

Downshifta – Ett andra sätt att använda de ekonomiska marginaler som enkelhet medför är att gå ner i arbetstid. På så vis får man både mer energi och tid att ägna sig åt sådant som bidrar till ens egna och andras välbefinnande, till exempel tid med familj och vänner, frivilligarbete och samhällsengagemang.

Byta jobb – Ett tredje sätt är att en materiellt enkel livsstil skapar större möjligheter för att byta till ett mindre välavlönat arbete. Anledningen till att välja det kan vara många. Kanske vill man stiga av från ett chefsjobb för att slippa stressande ansvar och övertid, kanske vill man börja jobba med något som man verkligen brinner för.

Det här är vår syn på vad frivillig enkelhet är för något. Innehållet i hemsidan är dock mycket bredare än så. Vi skriver om allt som vi tror intresserar människor som är lockade av begreppet frivillig enkelhet – miljöfrågor, tid, lycka, mat och boende. Framför allt behandlar vi ämnen som intresserar oss. Sådant som vi tycker är viktigt.

Avslutningsvis vill vi poängtera att frivillig enkelhet främst är något för den priviligierade globala medelklassen, en grupp som de allra flesta i till exempel Sverige ingår i. Påtvingad enkelhet, det vill säga fattigdom, är något helt annat och absolut inget att romantisera.

Jag är ju inne på precis samma tänk själv så det ska bli intressant att följa denna blogg. Bland annat berättar Jörgen om sitt arbete med att omvandla sitt gamla hus till ett plusenergihus, alltså ett hus som genererar mer energi än det gör av med. Det hade ju varit en dröm!

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: