Vad är hönan och vad är ägget?

Jag är med i gruppen Vetenskap och Folkbildning (VoF) på Facebook där vi diskuterar riktigheten i och vilken eventuell forskning som finns bakom olika påståenden, pseudovetenskap och ”sanningar” som sprids på nätet.

Denna bild kom upp igår.

Här måste vi fråga oss om det finns ett orsakssamband, så kallad kausalitet, som Wikipedia beskriver så här:

Om kausalitet råder mellan två fenomen, kallas det ena orsak och det andra verkan. Statistiska samband kan sakna orsakssamband: två relaterade händelser kan till exempel bero på en tredje händelse.

Kända missuppfattningar är t ex att den ökade fetman skulle bero på Livsmedelsverkets tallriksmodell och rekommendationer. (Hävdas ofta av t ex LCHF:are.) I själva verket är det få svenskar som äter enligt rekommendationerna, så det är inte så att tallriksmodellen är orsaken till den ökande fetman hos befolkningen.

En annan missuppfattning är att eftersom det sedan 2013 skett en stor ökning av transpersoner som sökt till vården för att göra en könsidentitetsutredning så måste fler ha ”blivit” trans (medan det i själva verket finns en tredje faktor, dvs att bland annat steriliseringskravet togs bort 2013 och att fler transpersoner därmed vill göra könsbekräftande korrigeringar av sin kropp utan att behöva utsättas för ett det övergrepp som tvångssterilisering innebär.

Men tillbaka till det där med korrelationen och kausaliteten mellan lågreligiösa länder och fredlighet. Det blev en lång diskussion i gruppen. Något som stod klart var dock att det skulle kunna vara tvärtom.

När människor inte behöver leva i krig och misär så har de generellt sett ett mindre behov av religion och tron på ett högre syfte. När kontrollen över livet är låg och hemska saker händer är det vanligt att folk vänder sig till sin tro för att hitta mening och tillit. 

Så vi kanske borde vända på det istället?

Fred gör att vi inte ”behöver” religion i samma utsträckning.

Ps. Alltid intressant hur folk drar orsakssamband ur saker som inte beror på varandra utan bara samvarierar.

Annonser

One Response to Vad är hönan och vad är ägget?

  1. anna1 skriver:

    När glassförsäljningen går upp ökar antalet drunkningsolyckor. Att man får fortsätta sälja detta livsfarliga livsmedel är för mig en gåta!! 😊😎😎

    Liked by 1 person

%d bloggare gillar detta: