Känsliga personer

Jag tänker på det här med att det finns så mycket skam hos känsliga personer. Idealet är att vi ska vara hårdhudade och bara köra på. Låta allt rinna av, inte känna efter så mycket.

Om du är känslig till din läggning gör du tydligen bäst i att dölja det eller ursäkta dig.

Alla är vi mer eller mindre neurotiskt lagda (på samma sätt som vi är mer eller mindre introverta/extroverta.) Känslighet och neurocitet är medfödda drag och inget man med lätthet bara kan skaka av sig.

Det har gjorts studier på tvillingar där t ex båda haft en svår barndom med övergrepp. Trots identisk uppväxt klarade sig den ena tvillingen bra i livet medan den andra fick svåra men och led av psykisk ohälsa långt upp i vuxen ålder. Den sistnämnda tvillingens gener bidrog till att hen blev känsligare för påfrestningar.

Känslighet och andra saker kan även påverkas direkt av föräldrarnas liv och leverne. Inom forskningsfältet epigenitik har forskarna funnit att barn till människor som varit djupt pressade av t ex hungersnöd eller traumatiska upplevelser ibland har spår av dessa upplevelser inprogrammerade i sina gener. Så känsligheten behöver alltså inte ens komma från din egen personlighet eller släktens gener, det kan komma direkt från din förälders upplevelser.

Med detta vill jag säga att vi som är känsliga inte ska anklaga oss själva och skämmas. Vi hade oturen att födas med detta personlighetsdrag/dessa anlag och vi har därmed andra förutsättningar än de som har lättare för att hantera svåra och oroande situationer. Vi får försöka att vara snälla mot oss själva.

Å andra sidan finns det en evolutionär fördel med att en viss andel av populationen är extra fokuserad på risker och faror. De känsliga med livlig fantasi och katastroftankar var en tillgång när vi levde i klaner på savannen och skulle skyddas från rovdjur och andra faror. Katastroftankarna må vara obehagliga, men de kunde säkert minska risken för en å annan drunknings- och fallolycka.

Precis på samma sätt är det en evolutionär tillgång om en annan andel av befolkningen har ADHD-drag och är extra energiska, uthålliga och snabbreagerande vid jakt och andra intensiva sysselsättningar.

Att vi har olika personlighetsdrag är bra för gruppen, vi behöver ju både ledare, modiga, högkänsliga, försiktiga, ambitiösa osv för att kunna överleva tillsammans. Att det finns människor med autism, ADHD, känsliglighet osv är inget ”misstag” för då hade de snabbt sorterats bort genom evolutionen. Alla behövs!

PS. Känslighet och psykisk ohälsa hänger dessutom nära samman med kreativitet. Många av de konstnärliga genier vi känner till har lidit av t ex schizofreni eller andra psykiska sjukdomar.

Källor: Vetenskapens Värld, Hjärnstark – hur motion och träning stärker din hjärna, Mina vackra gener m.m.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: